Formålet med beskæring er at formindske et træs højde og omfang. Den ældste teknik kaldes styning, vi kender alle sammen gammelt poppeltræ hvor hovedstammen skæres i lav højde, derefter vokser der vandris op af stammen. Moderne beskæring kaldes krone-reduktion, det betyder at man fortrinsvis beskærer i y-forgreninger, således at det færdige produkt har meget mindre krone og alle grene er beskåret i lette afslutninger, træet har til sidst et let og elegant look.

Formålet med beskæring er at formindske et træs højde og omfang. Den anbefalede teknik er at beskære grenene kortere i y-forgreninger,
således at det færdige produkt har meget mindre krone og alle grene er beskåret i lette afslutninger, træet har til sidst et let og elegant look. Andre tilgange er også mulige dog ikke med samme pæne resultat.

Beskæring er også værd at overveje når træer er blevet for store til haven og man ikke nænner at fælde dem.
Flisning kan tilbydes af grenaffald som kan bruges til bede eller bortskaffes.

Beskærings pris udarbejdes normalt som et samlet tilbud dog som time løn på mindre sager.

Ethan udfører beskæring